Privacy Policy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Kamieleke, ondernemersnummer BE0599889273, Glazenleeuwstraat 16 te 9120 Beveren, tel 0479331618.

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers aan de website en webshop en zorgen er voor dat alle informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.  Wij houden ons strikt aan de wet van 8/12/1992, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  Die stelt dat u ten allen tijde controle over uw gegevens behoudt en deze kan opvragen en wijzigen indien u dit wenst.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website www.kamieleke.be krijgen wij bepaalde gegevens van u, zoals ook persoonlijke gegevens.  We gebruiken en bewaren deze gegevens, die door u rechtstreeks worden opgegeven, uitsluitend in het kader van de door u geplaatste bestellingen.  We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere dan de door de wet of onze overeenkomst gestelde doeleinden, tenzij u daar uitdrukkelijk de toestemming voor geeft. 

Om u optimaal van dienst te zijn, is het nodig dat Kamieleke uw persoonsgegevens opslaat.

Wij houden volgende persoonsgegevens van u bij:

 • Naam+voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij toegang tot de website, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • Het verlenen van toegang tot onze website.
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.
 • De uitvoering van overeenkomsten en diensten.
 • Relatiebeheer, waaronder het contact opnemen met u, indien u hierom verzoekt.
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.
 • Product- en dienstontwikkeling.
 • Het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame bij uw belangstellingen.
 • Het leveren van goederen
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Kamieleke, haar relaties en medewerkers.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.  Verder kunnen deze gegevens bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Vertrouwelijkheid en toestaan aan derden

We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.  We zullen deze gegevens niet aan derden overmaken voor marketing doeleinden.  Ook zullen we deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij ons dit wettelijk wordt opgelegd of om de overeenkomst tussen ons uit te voeren. 

Gegevensbeveiliging

Als Kamieleke stellen wij alles in het werk om de gegevens te beschermen tegen onbevoegden die toegang tot deze gegevens wensen uit te voeren.  Wij maken gebruik van een SSL-verbinding die door onze host Easyhost wordt gecontroleerd en beheerd.

Cookies

Kamieleke gebruikt technische, functionele en analytische cookies.  Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen uit uw device (PC, smartphone, tablet).  Dit gebeurt via de webbrowser op uw toestel.  De informatie die een cookie verkrijgt over het gebruik van de website kan worden doorgestuurd naar eigen beveiligde servers van Kamieleke of die van een derde partij.  U kan uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd.  Dit kan echter gevolgen hebben op het gebruiksgemak van een bepaalde website. 

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen.  Als u bijvoorbeeld websites aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden door cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor later gebruik.  Het is dan niet nodig deze handelingen telkens te herhalen.  Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Analytische cookies

Deze dienen om statistische gegevens te verzamelen om gebruik van de website en de effectiviteit van de campagnes te toetsen.   Wij werken met google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website hanteren en hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn bij google resultatenpagina’s.  Google gebruikt deze gegevens om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om ons rapporten over de werking van de website te verschaffen.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien haar dit wettelijk wordt opgelegd.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wil weten welke gegevens wij van u gebruiken dan kan u altijd contact met ons opnemen op info@kamieleke.be. Indien u gegevens wil laten verwijderen of wijzigen vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, om uw identiteit vast te stellen.  Gelieve nummers en identificatiecodes af te dekken, omwille van uw privacy.

Wij helpen u graag verder zo snel als mogelijk.