Historiek

smaak

Kamieleke wil terug naar de originele smaken van producten.  Het erfgoed en de geschiedenis van ‘authentieke’ smaken.  De smaak van een tomaat van vroeger is nog zo herkenbaar in mijn smakenpalet.  Ook de smaak van schorseneren met een lekkere witte saus was zo lekker.  Moet het daarom verdwenen zijn?  We denken van niet.  Techniek is één ding maar de samenstelling van een product een ander.  Aardbeien en tomaten op watercultuur.  Waar is de smaak gebleven?  De smaak van goede volle grond aardbeien…  technisch staan we ondertussen zo veel verder en smaken kunnen opnieuw verworven worden of in ere hersteld.

begrip ‘just price’

Kijken we naar de omschrijving van de externe kosten of de externe effecten, dit zijn onbedoelde bijwerkingen van productie of consumptie die de welvaart van een ander dan de veroorzaker beïnvloedt.  Hiermee wordt bedoeld de kosten die worden veroorzaakt door het in rekening brengen van bijvoorbeeld milieukosten of inbreuken op landschap, grond of water, kosten van elementen die het klimaat beïnvloeden, de gezondheid van mens en dier, de kosten aan infrastructuur en de totale prijs van transport.  Omdat de veroorzaker, de producent, zélf niets merkt van het externe effect, is er ook geen reden om iets door te berekenen in de prijs.
Daarom wordt ook vaak gezegd dat externe effecten niet in de prijs zijn verrekend.

Kamieleke pleit ervoor om de totale kostprijs te hanteren bij de prijsvorming.

Plaats van voeding en voedingskosten in het huishoudbudget

(rol van voeding in het leefpatroon + aandeel van voeding…. )

Zou het niet goed en eerlijk zijn dat er opnieuw een correcte prijs aan de boer en producent wordt betaald.  Een prijs die hun kosten dekt en nog een leefbaar leven mogelijk maakt? De prijs voor een product, voor de boer, moet omhoog en de kosten van tussenschakels en marketing moeten danig naar omlaag.  

tegen verspilling en individuele verpakking

Er worden goede stappen gezet om voedselverspilling tegen te gaan en de verpakking algemeen te verminderen.  Toch is een hele omslag In het rekening houden met verspilling en overschotten een noodzaak.  Verspilling in alle aspecten van de voedselketting.  Van het veld tot het bord, dient er een ommekeer te gebeuren.  Verspilling ook van grondstoffen en beperken van de tussenschakels en marketing gerichte acties die gericht zijn op ongebreidelde consumptie en verspilling.  Tussenschakels die de broodnodige juiste vergoeding voor de producent in de weg staan.

Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan de verpakking problematiek, zeker als het gaat over individuele verpakking.  We juichen de opkomst van verpakkingsvrije winkels toe, naast het zelf voorzien in eigen verpakking. Verspilling is verder ook een belangrijk aspect in het bekijken van het begrip ”just price’ en in de rol van geld (zie Kamieleke’s waarden).