Basisschool

In de slums van Gangas (Eldoret) zijn er vele verwaarloosde en hongerige kinderen die nauwelijks een opvoeding krijgen of een maaltijd die hen enigszins krachten geeft.  Vanuit de school van Esther, the Sower education project wordt voorzien in een basismaaltijd voor de jonge kinderen.  Daarnaast is vooral de opvang belangrijk van kinderen die aan hun lot worden overgelaten.  Met beperkte middelen wordt voorzien in een basisonderwijs voor deze achteruit gestelde kinderen.